Peer-preventie ontwikkelen om ook de meest kwetsbaren te bereiken

“Boule de Neige” werd opgericht in 1989 en is een peer-awareness project dat de uitwisseling van informatie en de verspreiding van berichten over harm reduction met betrekking tot drugsgebruik (legaal en illegaal) en gerelateerde risico’s (uitsluiting, criminalisering, enz.) mogelijk maakt. Het doel is om de gezondheid te bevorderen van mensen die drugs gebruiken en die weinig of geen toegang hebben tot “traditionele” zorginstellingen en/of bewustmakingscampagnes. 

Deze ‘outreachende’ manier van werken, maakt het mogelijk om heel kwetsbare mensen te bereiken die zich in een precaire situatie bevinden (dakloosheid, armoede, gevangenis,…) doorhen op te zoeken in hun leefwereld. De moelijke situatie waarin deze kwetsbare mensen zich bevinden, wordt nog verslechterd door het feit dat drugs illegaal zijn. Dit komt door de drugwet van 1921. De schadelijke gevolgen van deze wet zijn talrijk: criminalisering van “drugsverslaafden”, kwaliteit van ongecontroleerde producten, deal- en straatgeweld, verkeerde informatie en moeilijke toegang tot objectieve informatie veroorzaakt door de taboes die door het verbod zijn ontstaan, moeilijke toegang tot zorgfaciliteiten en behandelingen, enz.

De werking ‘Boule de Neige’ is een partnerschap tussen Modus Vivendi, partnerinstellingen in het Waals Gewest en Brussel, en “jobisten”. Deze “jobisten” zijn ervaringsdeskundigen in druggebruik die worden betaald om harm reduction boodschappen op te stellen en te verspreiden onder mensen die drugs gebruiken.  Het werk dat deze jobisten uitvoeren is niet zonder risico. Druggebruik is verboden en de jobisten werken dus discreet om stigma en mogelijke sancties te voorkomen.

In 2021 viert het project zijn 32e verjaardag en maakt ‘Boule de Neige’ er een erezaak van om te wijzen op de excessen die deze drugwet veroorzaakt! De wet van 1921 pleegt een inbreuk op de gezondheid en de waardigheid van mensen die drugs gebruiken. En zeker van hen die reeds in een kwetsbare situatie zitten.

Laten we niet vergeten dat veel ‘Boules de Neige’ samen een lawine kunnen veroorzaken en dat is wat we nodig hebben om eindelijk het systeem te veranderen.

Meer weten :

Boule de Neige, Modus Vivendi

Andere berichten

Deel dit bericht!

There are no comments yet, add one below.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *