Is het geven van informatie over drugs op een feestje geen aansporing tot gebruik?

Harm reduction (schadebeperking) is een benadering die in het uitgaansleven wordt gehanteerd om het publiek te informeren en handvaten te geven, en om hen actief te betrekken bij het verbeteren van hun eigen gezondheid en welzijn. Harm reduction kan betrekking hebben op een breed gamma aan thema’s zoals bijvoorbeeld seksuele gezondheid, het risico op gehoorschade, het risico op ngevallen, of op het gebruik van legale en illegale roesmiddelen.

Dit creëert een ambiguïteit, waardoor schadebeperkende acties kunnen worden opgevat als aanzetten tot consumptie. Maar wanneer een deskundige uitlegt hoe een condoom werkt, is dat geen aansporing om seks te hebben. Hetzelfde geldt voor het verstrekken van productinformatie en risicobeperkende materialen voor middelengebruik, die altijd vergezeld worden van advies over risicobeperking. Bovendien is de informatie en het materiaal enkel bedoeld voor gebruikers en wordt het verstrekt door opgeleide professionals en vrijwilligers. Op die manier kunnen mensen goed geïnformeerd en uitgerust een weloverwogen keuze maken.

Het taboe dat rond middelengebruik blijft bestaan, belemmert de toegang van mensen tot eerlijke en objectieve informatie. Het is niet altijd gemakkelijk om met een gezondheidsdeskundige over iemands consumptie te praten.

Het wettelijk verbod maakt het ook zeer moeilijk voor gezondheidspromotoren om samen te werken met organisatoren van events. Laatstgenoemden bevinden zich in een paradoxale positie: zij moeten het gebruik van producten op hun terrein verbieden en tegelijkertijd hun publiek een veilige en ondersteunende omgeving bieden voor hun gezondheid en welzijn, en dit vooral in het geval van middelengebruik. Omdat evenementen worden geacht drugsvrij te zijn, lijkt het misschien tegenstrijdig voor een organisator om samen te werken met gezondheidsmedewerkers met betrekking tot harm reduction. Dit probleem is zeer reëel en belet gezondheidsmedewerkers soms om hun acties uit te voeren op evenementen waar hun aanwezigheid nochtans noodzakelijk zou zijn voor het welslagen van de avond.

Het uitgaansleven is al lange tijd voor veel mensen dé plaats om zich te ontspannen, zich te laten gaan en nieuwe ervaringen op te doen op sociaal, lichamelijk en psychologisch vlak. Het is een utopie te denken dat het gebruik van psychotrope middelen (waaronder alcohol) in het uitgaansleven ooit zal verdwijnen. Het maakt deel uit van onze culturen, onze moderne overgangsrituelen, als een vorm van ontspanning en ook als een vorm van experimenteren.

De huidige verbodssituatie is zeer nadelig voor mensen in het uitgaansleven. Enerzijds leidt het tot verborgen middelengebruik, waaraan in stilte voorbij wordt gegaan en dat dus vaak plaatsvindt in omstandigheden die gezondheidsrisico’s voor middelengebruikers met zich meebrengen. Anderzijds beperkt het de mogelijkheid op een gezonde en positieve omkadering door gezondheidswerkers in het uitgaansleven.

Meer weten:

Andere berichten

Deel dit bericht!

There are no comments yet, add one below.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *