Drugtesting, een stimulans om te gebruiken?

Nee, het is een systeem dat levens redt

Drugtesting of drugchecking is een harm reduction maatregel waarmee de inhoud en dosering van de componenten van drugs geanalyseerd worden om de risico’s bij gebruik te verminderen. Deze maateregel, rechtstreeks gericht op gebruikers, maakt deel uit van een reeks andere harm reduction tools: het wordt nooit op zichzelf aangeboden, maar altijd binnen een breder systeem van onthaal, informatie en, indien nodig, doorverwijzing van mensen die drugs gebruiken.

België was een van de eerste Europese landen die zulketests uitvoerde.  Momenteel heeft het in meer dan vijftien Europese landen zijn nut bewezen. Drugtesting wordt in ons land al meer dan 20 jaar als proefproject gefinancierd door de bevoegde gezondheidsautoriteiten. Er is echter geen duidelijke wetgeving die daarop van toepassing is: het is dus noch legaal, noch illegaal.  

Foto: Dan Roxanne for VICE

Dit gebrek aan wettelijke erkenning belemmert de verspreiding van het project en bemoeilijktdeuitvoering ervan aanzienlijk. Om bijvoorbeeld drugtesting op een festival te organiseren, is altijd toestemming van de burgemeester of de procureur des Konings nodig. Indien die weigert, is testing onmogelijk, zelfs als de festivalorganisator zijn toestemming heeft gegeven.

Bovendien worden in het kader van testing soms samples afgeleverd bij het Sciensano-laboratorium voor een nauwkeurigere analyse. Om vervoer naar het lab mogelijk te maken, zijn echter specifieke vergunningen nodig voor het vervoer van psychotrope stoffen . Die vergunningen zijn moeilijk te verkrijgen en ook dat remt de uitbreiding van het project.

Drugtesting maakt ook deel uit van een Europees netwerk dat noodzakelijke info levert aan het zgn. Early Warning-systeem. Dit systeem verspreidt snel info indien er gevaarlijke drugs in omloop zijn. Bijvoorbeeld als er een gevaarlijk mengproduct in een middel zit, een bijzonder hoge concentratie van het werkzame bestanddeel of er zit een andere substantie in dan datgene waarvoor het verkocht wordt. Dit systeem stelt gebruikers in staat om voor zichzelf te zorgen en mogelijk dodelijke overdoses te voorkomen.

Er is geen ander middel dan drugtesting waarmee we deze informatie kunnen verkrijgen en verspreiden om zo levens te redden. Drugtesting overal voorzien zou ervoor zorgen dat mensen overal dezelfde mogelijkheden krijgen om zichzelf en anderen te beschermen.

Meer weten:

Andere berichten

Deel dit bericht!

There are no comments yet, add one below.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *