Na een (letterlijk) eeuwigdurend strafrechtelijk experiment, is het tijd om iets anders te doen met illegale drugs.

Mensen die drugs gebruiken zijn geen stereotypen maar zijn mensen met een verhaal en daarbij maakt het niet uit hoe iemand met drugs omgaat of in welke situatie iemand zich bevindt: stigma maakt alles onnodig moeilijker dan het moet of kan zijn. Stigma snijdt in het karakter van mensen die drugs gebruiken en dat is zowel kortzichtig als onrechtvaardig.

Stigma is een probleem van de maatschappij en niet enkel van mensen die drugs gebruiken. Het stigma rond drugs en hun gebruik is niet uit de lucht gevallen op mensen hun kop terwijl ze het evenmin over zichzelf uitgeroepen hebben. Stigma rond drugs is iets dat historisch en cultureel vorm gekregen heeft en nu al 100 jaar strafrechtelijk en institutioneel ingebed is in onze samenleving.

Mensen die drugs gebruiken weten waarover ze spreken omdat ze ervaring hebben met drugs én stigma. Ze weten dan ook als geen ander dat druggebruik in de samenleving een moeilijk en gepolariseerd onderwerp is om zelfs een gesprek over te voeren, laat staan op politiek niveau.

Iedereen die iets te zeggen heeft over drugs en de mensen die ze gebruiken, of die mee bepaalt hoe er met hen omgegaan moet worden, kan dat stigma eigenlijk in stand blijven houden of net mee aan de kar trekken om eindelijk iets te veranderen. Na een (letterlijk) eeuwigdurend strafrechtelijk experiment, is het tijd om iets anders te doen met illegale drugs.

Toch heeft het weinig zin om er een ‘wij/zij verhaal’ van te maken want als we echt iets zouden willen veranderen aan het stigma en de bron(nen) ervan, zal het een kwestie van brede samenwerking worden.

Vele mensen die illegale drugs gebruik(t)en willen meewerken aan een alternatief, dus praat met mensen die gebruik(t)en, luister naar hen, erken hen, betrek hen, neem hen serieus en werk met hen in de praktijk. Ze zijn een belangrijke compagnon de route in de weg naar vernieuwing en een menselijk drugbeleid.

Een collectief van mensen die illegale drugs gebruik(t)en

Andere berichten

Deel dit bericht!

There are no comments yet, add one below.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *