In plaats van een ‘war on drugs’ voeren we beter een ‘war on poverty’

Daarmee geven we tenminste écht tegenkracht aan een belangrijke voedingsbodem van problematisch druggebruik

Of druggebruik al of niet evolueert naar problematisch druggebruik heeft meer te maken met de context waarin een individu zich bevindt dan met het product en de frequentie van het gebruik zelf. Een belangrijke voedingsbodem van drugsverslaving is te vinden in armoede en sociale uitsluiting. Er is ook vastgesteld dat vroegere victimisatie, zoals fysiek en seksueel misbruik, bijdraagt tot de ontwikkeling van problemen met druggebruik.

Studies tonen aan dat ongelijkheden – zoals slechtere onderwijskansen, minder kans op werk, discriminatie, armoede, etc. – sterk gecorreleerd zijn met een hoger risico op problematisch druggebruik. De schadelijkste patronen van druggebruik zijn te vinden in achtergestelde buurten en bij achtergestelde groepen. Daarom kan het drugbeleid van een samenleving niet worden losgekoppeld van een breder sociaal beleid.

Steven Debbaut, Woordvoerder SMART on Drugs

Meer weten:

  • Casselman, J. & Kinable, H. (eds.) (2007). Het gebruik van illegale drugs : multidimensionaal bekeken. Heule: UGA.
  • Stevens, A. (2010). Drugs, crime and public health: the political economy of drug policy. New York: Routlegde.

Andere berichten

Deel dit bericht!

There are no comments yet, add one below.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *