Het Jeugdparlement stelt voor om druggebruik te decriminaliseren

Het Jeugd Parlement Jeunesse (JPJ) is een organisatie die jongeren tussen de 18 en 25 jaar uit heel België samenbrengt om zo de kloof tussen jeugd- en politieke instellingen te verkleinen. Om dit te doen, organiseert het een jaarlijkse parlementaire simulatie, waarbij geselecteerde jongeren een week lang bijeenkomen om te debatteren over (fictieve) wetsvoorstellen, die aan het einde van de zitting worden gestemd.

Tijdens de zitting van dit jaar, de dertiende, die plaatsvond van 17 tot en met 19 februari 2021, ging een van de vier ingediende wetsvoorstellen over de decriminalisering van drugs. Dit voorstel voorzag in hoeveelheidsdrempels die overeenkomen met persoonlijke consumptie (vast te stellen voor elke drug apart), waaronder de drug gewoon in beslag zou worden genomen, en de gecontroleerde persoon zou worden uitgenodigd om voor een commissie te verschijnen om te bepalen of deze al dan niet naar gespecialiseerde zorgdiensten moet worden verwezen. Dit voorstel is geïnspireerd op het Portugese model, dat sinds 2001 van kracht is.

🎂 Wist u dat de Belgische drugswetgeving vandaag haar 100ste verjaardag viert ?
🤔 Een conservatieve wet die het verdient om aangepast te worden aan de nieuwe realiteit van de 21ste eeuw?
👉🏼 Toevallig hebben een honderdtal jongeren een week geleden tijdens de 13e editie van het Jeugd Parlement Jeunesse voor een wijziging van deze wet gestemd ❗
💬 Een goed gegrond debat over de decriminalisering van drugsbezit en gebruik om ons beleid inzake deze zeer belangrijke maatschappelijke kwestie ter discussie te stellen.
(Bron : JPJ Facebook)

Dit wetsvoorstel van het jeugdparlement voorzag ook in de mogelijkheid om cannabis te kweken voor persoonlijk gebruik, evenals de oprichting van Cannabis Social Clubs.  Ten slotte was, met het oog op het verminderen van de risico’s, ook een informatiedienst over drugs en het gebruik ervan gepland, evenals een dienst die verantwoordelijk is voor het testen van de drugs in omloop.

Na de debatten, die zich richtten op “wetenschap en gegevens in plaats van op een bepaalde ideologie”, werd dit wetsvoorstel in stemming gebracht en met 29 stemmen voor en 22 stemmen tegen aangenomen. De parlementariërs van morgen hebben de weg al vrijgemaakt. De parlementariërs van vandaag kunnen nu hunvoorbeeld volgen.

Meer informatie

Andere berichten

Deel dit bericht!

There are no comments yet, add one below.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *