Dialoog is effectiever dan de wapenstok

Om problemen met drugsgebruik op school te voorkomen, moeten activiteiten waar ruimte is voor uitwisseling en dialoog zonder oordeel en stigma uitgebreid worden. Dit is immers van kapitaal belang voor de goede relaties tussen onderwijspersoneel en leerlingen.

Door hun vertrouwensrelatie met jongeren zijn leerkrachten, opvoeders en ouders goed geplaatst om tijdig problemen vast te stellen en ondersteuning te bieden wanneer zich problemen met drugs zouden voordoen. 

Foto : Volodymyr Hryshchenko

De repressieve context zorgt bij volwassenen en jonge gebruikers echter voor een exclusief negatief beeld over drugs, waardoor de dialoog wordt bemoeilijkt. Het is sowieso al niet gemakkelijk om als volwassene het juiste evenwicht te vinden tussen regels enerzijds en vertrouwen anderzijds. Repressie versterkt ook het verband tussen de illegale status van een product en de vermeende ernst van het gebruik. De focus komt al snel te liggen op het clandestiene karakter van problematisch gebruik en de situaties die daaruit voortvloeien.  

Een dialoog waarin illegale drugs slechts een klein deel uitmaken van een algemene boodschap bij het leren maken van gezonde keuzes, kan ervoor zorgen dat ouders en professionals geen verslavingsspecialist moeten zijn om aan preventie te doen.

Meer weten

La matraque toujours préférée au dialogue, Drogues Santé Prévention, nummer 77-78, juli 2017.

Andere berichten

Deel dit bericht!

There are no comments yet, add one below.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *